[:vi]

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

– MISSION & VISION –

Bạn muốn vươn xa tới đâu phụ thuộc vào tầm nhìn của bạn xa tới nhường nào.

 

Tầm nhìn

  • Xuất khẩu mô hình kinh doanh Vinachuoi ra khắp thế giới.

Sứ mệnh

  • Thúc đẩy phát triển nông nghiệp Việt Nam.
  • Giữ gìn bản sắc văn hoá ẩm thực.
  • Không ngừng sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo.

Giá trị cốt lõi

  • Khách hàng: Cống hiến tới khách hàng sức khoẻ, năng lượng, niềm vui ăn uống.
  • Nhân sự: Trân trọng những đóng góp của từng cá nhân trong công ty.
  • Đối tác: Cam kết, trung thành, trung thực, lợi ích.
  • Cộng đồng: Giảm thiểu rác thải nhựa, chia sẻ yêu thương.

Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh của chúng tôi.

Xem thêm

Triết lý hành động

Cam kết thực hiện gắn bó sẻ chia.

Xem thêm

Triết lý thực phẩm

Sử dụng thực phẩm giầu dinh dưỡng, tươi ngon có nguồn gốc.

Xem thêm