Vina Chuoi, LLC cố gắng cải thiện khả năng sử dụng và khả năng truy cập của website vinachuoi.com trong nước vàứng dụng di động cho tất cả người dùng, kể cả những người khuyết tật. Những nỗ lực của vinachuoi.com nhằm cải thiện khả năng sử dụng và khả năng tiếp cận kỹ thuật số được hướng dẫn bởi các phần liên quan của Nguyên tắc hỗ trợ tiếp cận nội dung web 2.0, Cấp độ AA và các khuyến nghị hiện có khác.

 

Những nỗ lực của chúng tôi đang diễn ra liên tục và được kiểm tra định kỳ bằng nhiều hình thức công nghệ hỗ trợ khác nhau. Người thử nghiệm của chúng tôi bao gồm những cá nhân khuyết tật là người dùng bản địa của công nghệ hỗ trợ.

 

Nếu bạn là người dùng khuyết tật hoặc một cá nhân hỗ trợ người dùng khuyết tật và gặp khó khăn khi truy cập hoặc điều hướng các kênh kỹ thuật số của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại contact@vinachuoi.com. Trong thư của bạn, vui lòng cung cấp thông tin liên hệ của bạn, địa chỉ web hoặc vị trí khác nơi bạn gặp khó khăn và mô tả ngắn gọn về sự cố bạn gặp phải, bao gồm cả loại công nghệ hỗ trợ bạn đang sử dụng khi gặp khó khăn.

 

Địa chỉ email trợ năng chỉ nên được sử dụng cho các vấn đề liên quan đến khả năng tiếp cận mà người dùng khuyết tật hoặc những người hỗ trợ họ gặp phải. Địa chỉ email này được giám sát bởi nhóm hỗ trợ tiếp cận kỹ thuật số của vinachuoi.com, những người không được trang bị để xem xét hoặc trả lời các câu hỏi không liên quan đến khả năng tiếp cận kỹ thuật số. Đối với tất cả các phản hồi và thắc mắc khác, vui lòng truy cập trang Dịch vụ Khách hàng của.

 

Vinachuoi LLC. Điều này đảm bảo rằng Nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ xem xét và trả lời các nhận xét của bạn trên website.