VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

– CORPORATE CULTURE –

Văn hoá doanh nghiệp của Vinachuoi:

 • Kỷ luật là tự do, trách nhiệm là tự chủ.
 • Đoàn kết tạo nên sức mạnh, gắn kết chia sẻ.

Văn hóa nội bộ

– Internal Culture  –

Con người

 • Con người là nền tảng cốt lõi để tạo nên mọi điều vĩ đại. Chúng tôi nỗ lực từng ngày cho sự phát triển của mỗi cá nhân, thúc đẩy mỗi cá nhân phát huy được hết khả năng, tiềm năng để đạt được những mục tiêu mong muốn của bản thân.

Nhân sự

 • Trân trọng những đóng góp của mỗi cá nhân trong công ty.

Chất lượng

 • Mỗi sản phẩm được tạo nên đều xuất phát từ lòng say mê, nhiệt huyết và cống hiến tới chất lượng hoàn hảo nhất cho từng sản phẩm mà chúng tôi tạo ra.

Sáng tạo

 • Chúng tôi hiểu rằng chỉ dừng lại ở niềm say mê là chưa đủ để tạo nên điều khác biệt mà cần vượt lên sự đam mê trong công việc mới có thể sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo đầy cảm xúc.

Chính trực

 • Sự liêm khiết chính trực, thực tế là nền tảng tạo nên đạo đức kinh doanh cho mọi hoạt động tại Vinachuoi. Chúng tôi luôn hướng tới sự công bằng, minh bạch và tôn trọng luật pháp.

Chia sẻ

 • Yêu thương, quan tâm cùng chia sẻ với những điều kiện khó khăn bất ngờ của mỗi cá nhân là trách nhiệm mà chúng tôi chủ động thực hiện.

Văn hóa bên ngoài

– External Culture  –

Tầm nhìn

 • Xuất khẩu mô hình kinh doanh Vinachuoi ra khắp thế giới.

Sứ mệnh

 • Thúc đẩy nền nông nghiệp Việt Nam, giữ gìn bản sắc văn hoá ẩm thực, không ngừng sáng tạo nên những sản phẩm độc đáo.

Khách hàng

 • Cống hiến tới khách hàng sức khoẻ, năng lượng, niềm vui ăn uống.

Đối tác

 • Cam kết, trung thành, trung thực, lợi ích.

Dịch vụ

 • Đem lại trải nghiệm thú vị, tiện lợi đơn giản khi ăn uống.

Cộng đồng

 • Giảm thiểu giác thải nhựa, tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện.

Môi trường

Sức khoẻ môi trường, không khí trong sạch, cân bằng sinh thái.

Xem thêm

Từ thiện

Tham gia các hoạt động trong xã hội, bảo vệ môi trường.

Xem thêm

Hoạt động xã hội

Tham gia các hoạt động trong xã hội, bảo vệ môi trường.

Xem thêm