Thành viên (Khách hàng) đồng ý và tuân thủ rằng, khi Khách hàng được vinachuoi.com cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hay toàn bộ quá trình tìm hiểu về thông tin cho tới việc mua sản phẩm trên vinachuoi.com. Nếu có bất kỳ phát sinh nào trong quá trình sử dụng của Khách hàng sẽ được giải quyết theo Pháp luật hiện hành của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình thanh toán và sử dụng vinachuoi.com phải được gửi tới bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng của vinachuoi.com. Ngay sau khi xẩy ra sự kiện phát sinh khiếu nại vinachuoi.com sẽ là nơi trung gian giải quyết tranh chấp giữa Khách hàng và Công ty sở hữu, cung cấp sản phẩm bán hàng trên vinachuoi.com. vinachuoi.com sẽ có căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương pháp giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại và phải chịu trách nhiệm, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định của Pháp luật.

 

Quy trình giải quyết khiếu nại được đăng tải trên website sản phẩm và dịch vụ vinachuoi.com chỉ hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tố cáo của Khách hàng trong trường hợp Khách hàng đã cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản tại vinachuoi.com.

 

Đối với tranh chấp giữa Khách hàng và vinachuoi.com hoặc tranh chấp giữa vinachuoi.com với khách hàng, chúng tôi sẽ căn cứ khoá hệ thống lại và lưu trữ thông tin để giải quyết. Theo đó, vinachuoi.com sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng đăng kí đầy đủ thông tin theo quy định.

 

Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ vinachuoi.com khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

 

Tất cả khiếu nại của Khách hàng với vinachuoi.com xin gửi về địa chỉ số 1 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, TP- HCM.
Email: complaints@vinachuoi.com
Điện thoại: 19000016 / Zalo: 0819000016