TUYỂN DỤNG

–  CAREERS –

Không chỉ là công việc, Vinachuoi mang tới cơ hội tự làm chủ

Bạn đã sẵn sàng làm việc tại Vinachuoi.

Tại sao bạn chọn làm việc tại Vinachuoi

Từ khi bắt đầu tới hôm nay …

Xem thêm

Nghề nghiệp

Cùng chúng tôi thực hiện.

Xem thêm

Giáo dục và đào tạo

Học tập phát triển bản thân

Xem thêm

Công ty Vinachuoi cam kết chính sách cơ hội việc làm bình đẳng không phân biệt đối xử với ứng viên xin việc trên cơ sở chủng tộc, mầu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng công dân, tuổi, giới tính, khuyết tật, xăm mình, hay quân nhân, bộ đội xuất ngũ, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở được bảo vệ hợp pháp theo luật, quy định của từng địa phương.

Người khuyết tật nộp đơn, hay người có hoàn cảnh khó khăn về nơi ở, chúng tôi hỗ trợ chỗ ở phù hợp hoặc có sự điều chỉnh về công việc hay môi trường làm việc để đảm bảo rằng cơ hội việc làm là bình đẳng mà không gây khó khăn đáng có cho hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với các địa điểm kinh doanh không thuộc quyền sở hữu của Vinachuoi. Xin vui lòng liên hệ: support@vinachuoi.com, nếu bạn cần hỗ trợ để hoàn thành bất kỳ hình thức nào hoặc tham gia vào quá trình đăng ký.

Các nhà nhượng quyền độc lập là các nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng cam kết với lực lượng lao động đa dạng và toàn diện. Bên nhượng quyền là những nhà kinh doanh độc lập và không được Vinachuoi thuê. Do đó mỗi cửa hàng nhượng quyền đều chịu trách nhiệm độc lập cho tất cả các vấn đề làm việc trong cửa hàng của họ, bao gồm các điều khoản và điều kiện làm việc như tuyển dụng, sa thải, kỷ luật, giám sát, nhân sự, lịch trình tùy thuộc vào cửa hàng bạn chọn, công việc bạn mà bạn ứng tuyển sẽ có quyền lợi, chế độ và nghĩa vụ khác nhau phụ thuộc vào chính của hàng đó chứ không phải chịu sự trách nhiệm của Vinachuoi.