THÔNG TIN

– ABOUT US –

Công ty TNHH Vina Chuối

MST: 0315473793

Ngày cấp: 10/1/2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: số 1 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • 19000016
  • STK: 019000016
  • MBBANK Chi nhánh Quận 5 TP.HCM