CỘNG ĐỒNG

– COMMUNITY –

Hãy cho đi những gì bạn có, cho dù bạn chẳng có được là bao. Càng phải cho đi nhiều hơn nhiều hơn nữa nếu bạn chẳng có gì.

Chúng tôi tự hào là một phần của cộng đồng nơi chúng tôi được phục vụ.
Chúng tôi thể hiện cam kết có trách nhiệm với xã hội, giúp đỡ người khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua việc hình thành và tham gia các hoạt động, giáo dục, thể thao, văn hóa, xã hội,… của tổ chức từ thiện tại các địa phương.

Văn hóa doanh nghiệp

Sức mạnh của chúng tôi được xây dựng bằng văn hoá doanh nghiệp.

Xem thêm

Môi trường

Sức khoẻ môi trường, không khí trong sạch, cân bằng sinh thái.

Xem thêm

Từ thiện

Chia sẻ khó khăn, thắp niềm hy vọng.

Xem thêm

Hoạt động xã hội

Tham gia các hoạt động trong xã hội, bảo vệ môi trường.

Xem thêm