TỪ THIỆN

– CHARITY-

Đồng hành cùng chúng tôi giúp đỡ những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội.
Trước khi quý vị bắt đầu quy trình quyên góp, chúng tôi muốn quý vị biết rằng quà tặng của quý vị sẽ tới đâu và sử dụng như thế nào. Thực hiện lựa chọn của quý vị từ các chương trình tự thiện dưới đây:

VNC CHARITIES Miền Bắc

Cùng với quỹ từ thiện của VNCC được trích ra từ lợi nhuận kinh doanh cộng với quyên góp trực tiếp của quý vị tới khu vực miền Bắc Việt Nam sẽ giúp đỡ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vơi bớt sự cơ cực đơn độc.

Quyên góp

VNC CHARITIES Miền Trung

Cùng với quỹ từ thiện của VNCC được trích ra từ lợi nhuận kinh doanh cộng với quyên góp trực tiếp của quý vị tới khu vực miền Trung Việt Nam sẽ giúp đỡ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vơi bớt sự cơ cực đơn độc.

Quyên góp

VNC CHARITIES Miền Nam

Cùng với quỹ từ thiện của VNCC được trích ra từ lợi nhuận kinh doanh cộng với quyên góp trực tiếp của quý vị tới khu vực miền Nam Việt Nam sẽ giúp đỡ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vơi bớt sự cơ cực đơn độc.

Quyên góp

Hoàn thuế & kiểm soát tài chính.
Bảo mật trực tuyến.
Chính sách bảo mật
Điều khoản & Điều kiện
Báo cáo thường niên
Liên hệ chúng tôi
Hồ sơ về chúng tôi

VNC Charities dù chưa được công nhận là một tổ chức từ thiện chính thức. Nhưng chúng tôi sử dụng tài chính một cách công khai từ các khoản lợi nhuận được trích ra từ lợi nhuận nội bộ của công ty. Các nhà tài trợ nên tham khảo ý kiến về khấu trừ thuế ra sao trước khi quyên góp cùng chúng tôi mang tới những điều tốt đẹp thêm tới xã hội.

Hoạt động xã hội

Tham gia các hoạt động trong xã hội, bảo vệ môi trường.

Xem thêm

Văn hóa doanh nghiệp

Sức mạnh của chúng tôi được xây dựng bằng văn hoá doanh nghiệp.

Xem thêm

Môi trường

Sức khoẻ môi trường, không khí trong sạch, cân bằng sinh thái.

Xem thêm