Tuyên bố về Quyền riêng tư của Khách hàng Toàn cầu của Vina Chuối
Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 2 năm 2022

I. Giới thiệu

Tuyên bố về Quyền riêng tư này mô tả cách thức Vina Chuối tại các quốc gia được liệt kê dưới đây – thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng của chúng tôi. Khách hàng bao gồm những người ghé thăm nhà hàng của chúng tôi, sử dụng các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, cũng như tương tác với chúng tôi. Một số quốc gia mà chúng tôi hoạt động có luật yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin riêng tư cụ thể với khách hàng của mình ở những quốc gia đó. Do đó, Tuyên bố về Quyền riêng tư này bao gồm hai phần – tuyên bố áp dụng trên toàn cầu và chương trình quảng cáo theo quốc gia cụ thể cho các quốc gia sau:
China, Korea, Japan, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, India, Campuchia, Laos.

II. Quyền riêng tư của bạn trên toàn cầu

Người kiểm soát dữ liệu thông tin cá nhân của bạn là pháp nhân Vina Chuối trong khu vực tài phán nơi thông tin cá nhân của bạn được thu thập (“chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Vui lòng tham khảo phụ lục cụ thể của quốc gia hiện hành để biết thêm thông tin.

Nếu bạn là khách hàng ở một quốc gia không được liệt kê ở trên, vui lòng truy cập trang web vinachuoi.com của quốc gia đó để biết Tuyên bố về Quyền riêng tư hiện hành.

Nhiều nhà hàng của chúng tôi được sở hữu và điều hành bởi những người nhận quyền, những người là phụ nữ và doanh nhân độc lập. Tuyên bố về Quyền riêng tư này không áp dụng cho các bên nhận quyền của chúng tôi hoặc cho các trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động mà họ điều hành. Vui lòng tham khảo thông báo về quyền riêng tư của bên nhận quyền của chúng tôi để biết thông tin về cách họ thu thập và sử dụng thông tin khách hàng.

  1. Thông tin chúng tôi thu nhập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn đến các nhà hàng của chúng tôi, sử dụng các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi (“dịch vụ trực tuyến”) và tương tác với chúng tôi (gọi chung là “dịch vụ”).
Thông tin chúng tôi thu thập được chia thành ba loại: (a) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi; (b) thông tin chúng tôi thu thập thông qua các phương pháp tự động khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi; và (c) thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác.
Nói chung, bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin cá nhân của mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi với thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua các phương pháp tự động và với thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác. Ví dụ: khi bạn thêm phương thức thanh toán vào hồ sơ của mình trong ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, chúng tôi có thể kết hợp hồ sơ của bạn với thông tin mà chúng tôi nhận được từ bộ xử lý thanh toán hoặc các nhà cung cấp khác về các giao dịch được thực hiện với cùng thông tin xác thực thanh toán tại các nhà hàng của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn có thể cung cấp thông tin sau cho chúng tôi, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi: Chi tiết cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện và email, số điện thoại, thông tin sinh nhật và thông tin liên hệ khác, khi bạn đăng ký với các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, đăng nhập vào Wi-Fi, tham gia một trong các cuộc thi của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc thông qua các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi; thông tin nhân khẩu học như tuổi hoặc giới tính; thông tin giao dịch, bao gồm thông tin về sản phẩm bạn mua, giá cả, phương thức thanh toán và chi tiết thanh toán; Thông tin tài khoản, chẳng hạn như tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn (hoặc bất kỳ thứ gì khác nhận dạng bạn) được sử dụng để truy cập các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi hoặc để mua hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; thông tin hồ sơ, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ bạn thích, hoặc thời gian bạn muốn đến thăm chúng tôi và thông tin cá nhân khác mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tương tác với chúng tôi (bao gồm cả thông qua phương tiện truyền thông xã hội).
Chúng tôi thu thập thông tin thông qua các phương pháp tự động.
Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ tự động để thu thập thông tin từ hệ thống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn đến các nhà hàng của chúng tôi, sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi hoặc công nghệ tại nhà hàng.
Công nghệ tự động có thể bao gồm cookie, đối tượng được chia sẻ cục bộ và báo hiệu web. Có thêm thông tin bên dưới về cookie và các công nghệ khác trong Phần 6.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin về:
– Địa chỉ giao thức internet (IP);
– Hệ điều hành máy tính hoặc thiết bị di động và loại trình duyệt;
– Loại thiết bị di động và cài đặt của nó;
– Số nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID) hoặc số nhận dạng thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn;
– Số sê-ri thiết bị và linh kiện;
– Số nhận dạng quảng cáo (ví dụ: Số nhận dạng dành cho quảng cáo (IDFA) trên thiết bị Apple) hoặc các số nhận dạng tương tự; trang web giới thiệu (một trang đã dẫn bạn đến trang của chúng tôi) hoặc ứng dụng; hoạt động trực tuyến trên các trang web, ứng dụng hoặc phương tiện truyền thông xã hội khác; các chuyến thăm đến các nhà hàng của chúng tôi, nơi được ghi lại bằng công nghệ kỹ thuật số (ví dụ: quay video); và hoạt động liên quan đến cách bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến hoặc công nghệ tại nhà hàng của chúng tôi, chẳng hạn như các trang bạn truy cập trên các trang web của chúng tôi hoặc trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi.
Các dịch vụ trực tuyến và công nghệ tại nhà hàng của chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí chính xác của thiết bị di động hoặc máy tính của bạn bằng cách sử dụng định vị địa lý và công nghệ như GPS, Wi-Fi, Bluetooth hoặc vùng lân cận tháp di động. Đối với hầu hết các thiết bị di động và hệ thống máy tính, bạn có thể tắt tính năng thu thập thông tin này bằng cách sử dụng thiết bị hoặc cài đặt trình duyệt web. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách ngăn chúng tôi thu thập thông tin chính xác về vị trí của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động, nhà sản xuất thiết bị hoặc nhà cung cấp trình duyệt web của bạn. Một số dịch vụ trực tuyến và công nghệ tại nhà hàng có thể không hoạt động bình thường nếu không có thông tin về vị trí của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin từ các nguồn khác.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của chúng tôi (ví dụ: nền tảng giao thực phẩm, nhà cung cấp dữ liệu hoặc nhà xử lý thanh toán) hoặc từ các nguồn công khai (ví dụ: các bài đăng trên mạng xã hội công khai của bạn.

2. Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Chúng tôi Thu thập

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được cho các mục đích sau: Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và ký hợp đồng với bạn, bao gồm xử lý thanh toán và hỗ trợ khách hàng; để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, bao gồm quản lý phản hồi và khảo sát khách hàng; để cá nhân hóa và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như trải nghiệm khách hàng tổng thể của bạn, đặc biệt bằng cách cải thiện các công nghệ hiện có của chúng tôi và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới và sử dụng công nghệ lập hồ sơ (trừ khi chúng tôi thông báo riêng cho bạn về điều đó, điều này sẽ không bao gồm các quyết định cá nhân tự động có hiệu lực pháp lý cho bạn hoặc tương tự ảnh hưởng đáng kể đến bạn); để cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp điện tử và phi điện tử chung và được cá nhân hóa và hỗ trợ các sáng kiến quảng cáo được nhắm mục tiêu của chúng tôi liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như các sản phẩm và dịch vụ của đối tác kinh doanh của chúng tôi (bao gồm khuyến mại, cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và rút thăm trúng thưởng) ; phân tích kinh doanh, bao gồm nghiên cứu người tiêu dùng và hoạt động, để đánh giá hiệu quả của việc bán hàng, dịch vụ trực tuyến, tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi, đồng thời để phân tích xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng (trong tương lai); để đảm bảo an ninh cho các dịch vụ trực tuyến và công nghệ tại nhà hàng của chúng tôi, bao gồm cả việc phát hiện, ngăn chặn và điều tra các cuộc tấn công; để bảo vệ chống lại, xác định và ngăn chặn gian lận và tội phạm khác, yêu cầu bồi thường và các trách nhiệm pháp lý khác; để bảo vệ các quyền, sự an toàn, sức khỏe và an ninh của khách hàng, nhân viên của chúng tôi, những người nhận quyền của chúng tôi và công chúng, và để bảo vệ tài sản của chúng tôi; để ẩn danh thông tin của bạn để sử dụng thêm bên trong và bên ngoài theo cách không nhận dạng bạn; tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và Tiêu chuẩn Ứng xử Kinh doanh của chúng tôi; và để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ một yêu cầu hợp pháp; Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn theo những cách khác mà chúng tôi sẽ cho bạn biết vào thời điểm chúng tôi thu thập hoặc trước khi chúng tôi bắt đầu sử dụng thông tin đó cho những mục đích khác. Nếu chúng tôi được thành lập ở Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”) hoặc tuân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (“GDPR”), chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở cần thiết phải thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với bạn hoặc sự cần thiết phải thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi giao kết hợp đồng đó (Điều 6 (1) (b) GDPR); lợi ích hợp pháp hiện hành của chúng tôi là cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm khách hàng tổng thể của bạn và đạt được các mục đích nêu trên (Điều 6 (1) (f) GDPR); sự cần thiết phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (Điều 6 (1) (c) GDPR); hoặc trong một số trường hợp, sự đồng ý của bạn mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn trong một quy trình riêng (Điều 6 (1) (a) GDPR).

3. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn và chỉ chia sẻ thông tin của bạn như được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư này hoặc theo cách khác được thông báo cho bạn vào thời điểm chúng tôi thu thập thông tin của bạn.
Xin lưu ý rằng một số điều Luật của Việt Nam có thể xác định “bán” để bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba để xem xét có giá trị. Nhiều công ty có những thỏa thuận chung với các mạng quảng cáo trực tuyến và các công ty phân tích có thể được coi là bán hàng theo các định nghĩa này. Vui lòng tham khảo Thông báo bổ sung của chúng tôi dành cho Người tiêu dùng Việt Nam tại Phụ lục bổ sung dành riêng cho quốc gia các nước mà Vina Chuối kinh doanh (bên dưới) để biết thêm thông tin.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với: các thành viên của Gia đình Vina Chuối: Gia đình Vina Chuối bao gồm The Can Corporation và các đơn vị nhượng quyền của Vina Chuối; những nhà cung cấp giúp chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh của mình (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và đại lý tiếp thị mà chúng tôi sử dụng cũng như những người sử dụng thông tin để phát hiện hoặc ngăn chặn gian lận cho chúng tôi và những người có thể sử dụng thông tin để cung cấp dịch vụ phát hiện và ngăn chặn gian lận cho những người khác ); cơ quan công quyền và tòa án; người mua hoặc các bên khác liên quan đến giao dịch của công ty nếu chúng tôi quyết định bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh của mình; các cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi như đại diện pháp lý, kiểm toán viên và nhà môi giới bảo hiểm của chúng tôi; và các đối tác kinh doanh nếu họ tham gia vào trải nghiệm khách hàng của bạn, bao gồm cả việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ (ví dụ: nền tảng giao đồ ăn).

4. Thông báo về quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Chúng tôi đặc biệt cam kết bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách một quốc gia cụ thể bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em, vui lòng xem lại phụ lục cụ thể của quốc gia đó.
Kính đề nghị các bậc phụ huynh thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động trực tuyến của con em mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các quy định về quyền riêng tư của trẻ em, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Văn phòng Bảo vệ.
Dữ liệu Toàn cầu hoặc Địa phương bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới. Nếu bạn đang liên hệ với Văn phòng bảo vệ dữ liệu địa phương, vui lòng chọn văn phòng tại quốc gia mà bạn là khách hàng.

5. Lựa chọn và Quyền của bạn

Truyền thông Tiếp thị

Nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin tiếp thị của chúng tôi, bạn có thể chọn không tham gia sau đó bằng cách làm theo hướng dẫn chọn không tham gia trong thông tin tiếp thị mà chúng tôi gửi cho bạn. Nhìn chung, bạn cũng có thể tìm thấy các tùy chọn liên lạc của mình với hướng dẫn về cách chọn không tham gia trong phần hồ sơ của các dịch vụ trực tuyến mà bạn sử dụng. Bạn cũng có thể thay đổi tùy chọn giao tiếp của mình bằng cách sử dụng cài đặt thiết bị.
Bạn cũng có thể chọn không tham gia bằng cách liên hệ với chúng tôi tại Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Toàn cầu hoặc Địa phương của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới. Nếu bạn đang liên hệ với Văn phòng bảo vệ dữ liệu địa phương, vui lòng chọn văn phòng tại quốc gia mà bạn là khách hàng.
Nếu bạn chọn không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi thông báo cho bạn về các giao dịch của bạn, bất kỳ tài khoản nào bạn có với chúng tôi và bất kỳ cuộc thi, cuộc thi, rút thưởng hoặc rút thăm trúng thưởng nào bạn đã tham gia. Chọn không tham gia một hình thức giao tiếp không có nghĩa là bạn cũng chọn không tham gia các hình thức khác. Ví dụ: nếu bạn chọn không nhận email tiếp thị, bạn vẫn có thể nhận được tin nhắn văn bản tiếp thị nếu bạn đã chọn nhận chúng.
Xin lưu ý rằng nếu bạn đang nhận được thông tin liên lạc từ một bên nhận quyền của Vina Chuối, thì bạn cần phải từ chối trực tiếp từ họ.
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ, trừ khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy. Khi chúng tôi thông báo cho bạn và bạn đồng ý, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn hướng dẫn chúng tôi.
Quyền thông tin cá nhân của bạn
Theo luật hiện hành, bạn có thể có các quyền (theo các điều kiện và trong phạm vi được quy định trong luật hiện hành): để kiểm tra xem chúng tôi có hay không và loại thông tin cá nhân nào về bạn và để truy cập hoặc yêu cầu bản sao của dữ liệu đó; yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, ẩn danh, chặn hoặc xóa thông tin về bạn không chính xác, không đầy đủ, lỗi thời, không cần thiết, quá mức hoặc được xử lý không tuân thủ các yêu cầu hiện hành; yêu cầu hạn chế thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin về bạn; trong một số trường hợp nhất định, để phản đối vì lý do chính đáng đối với việc xử lý thông tin của bạn hoặc thu hồi sự đồng ý đã được cấp trước đó để xử lý trong khi việc xử lý sau đó không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi thu hồi; để yêu cầu tính khả chuyển của dữ liệu; và khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền.

6. Sử dụng các Dịch vụ Trực tuyến và Công nghệ Khác của Chúng tôi

Chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự khác trên các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và trong các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như quảng cáo trực tuyến, để thu thập thông tin và cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn đã yêu cầu.
Cookie và các công nghệ khác:
“Cookie” là một tệp văn bản nhỏ được đặt trên trình duyệt web hoặc thiết bị của người dùng Internet và được sử dụng để ghi nhớ và / hoặc lấy thông tin về người dùng.
“Đèn hiệu web” là một đối tượng hoặc hình ảnh nhỏ được nhúng vào trang web, ứng dụng hoặc email và được sử dụng để theo dõi hoạt động. Chúng cũng đôi khi được gọi là pixel và thẻ

Xin lưu ý những điều sau:

Bạn có thể được chỉ định một cookie khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp một số tính năng chỉ khả dụng thông qua việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác.
Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie phiên (trong khoảng thời gian bạn truy cập) và cookie liên tục (trong khoảng thời gian cố định) và các công nghệ theo dõi khác.
Các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi có thể có báo hiệu web.
Cả chúng tôi và các bên thứ ba được chọn (chẳng hạn như các mạng quảng cáo của chúng tôi) có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn, theo thời gian và trên các trang web và thiết bị của bên thứ ba cũng như khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi để cá nhân hóa hơn nữa trải nghiệm của bạn với chúng tôi.
Sử dụng các tùy chọn trong trình duyệt web của bạn nếu bạn không muốn nhận cookie hoặc nếu bạn muốn đặt trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie. Chọn phần “Trợ giúp” trong trình duyệt của bạn để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn. Nếu bạn tắt tất cả cookie, bạn có thể không tận dụng được tất cả các tính năng có sẵn trên một trang web. Một số trình duyệt web mới hơn có thể có tùy chọn “Không theo dõi” truyền tiêu đề “Không theo dõi” đến các trang web bạn truy cập cùng với thông tin chỉ ra rằng bạn không muốn hoạt động của mình bị theo dõi. Vina Chuối hiện không thực hiện các hành động phản hồi tín hiệu, không theo dõi vì tiêu chuẩn công nghệ thống nhất chưa được phát triển. Chúng tôi tiếp tục xem xét các công nghệ mới và có thể áp dụng một tiêu chuẩn sau khi một tiêu chuẩn được tạo ra.
Thông tin thêm về cách cookie và các công nghệ liên quan được sử dụng ở quốc gia mà bạn là khách hàng có thể có sẵn trong phụ lục của quốc gia cụ thể hoặc phần tùy chọn cookie của dịch vụ trực tuyến.
Quảng cáo được nhắm mục tiêu
Khi bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi (và các nhà cung cấp của chúng tôi) có thể thu thập thông tin về các hoạt động của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn.
Bởi vì chúng tôi sử dụng mạng quảng cáo (“quảng cáo”), bạn có thể thấy một số quảng cáo nhất định trên các trang web khác. Mạng quảng cáo cho phép chúng tôi nhắm mục tiêu thông tin chúng tôi gửi cho bạn dựa trên sở thích của bạn, thông tin khác liên quan đến bạn và các phương tiện theo ngữ cảnh. Các mạng quảng cáo này theo dõi các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian bằng cách thu thập thông tin thông qua việc sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ khác. Các mạng quảng cáo sử dụng thông tin này để hiển thị cho bạn những quảng cáo mà bạn có thể quan tâm đặc biệt. Các mạng quảng cáo mà chúng tôi sử dụng có thể thu thập thông tin về lượt truy cập của bạn vào các trang web cũng tham gia vào mạng quảng cáo có liên quan, chẳng hạn như các trang hoặc quảng cáo bạn xem và cách bạn sử dụng các trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này, cả trên các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba tham gia vào mạng quảng cáo, để cung cấp cho bạn quảng cáo phù hợp với bạn và giúp chúng tôi đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động tiếp thị. Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo được nhắm mục tiêu bằng cách truy cập trang web của DAA hoặc trang web NAI. Nếu bạn chọn từ chối, bạn sẽ tiếp tục nhận được quảng cáo nhưng chúng sẽ không phù hợp với sở thích của bạn. Vui lòng tham khảo phụ lục theo quốc gia cụ thể hoặc phần tùy chọn cookie của dịch vụ trực tuyến để biết thêm thông tin về các lựa chọn của bạn liên quan đến quảng cáo mục tiêu. Hơn nữa, tùy thuộc vào loại và phiên bản hệ điều hành trên thiết bị di động của bạn, bạn cũng có thể được hỏi có bật quảng cáo được nhắm mục tiêu hay không.

7. Liên kết đến các trang web khác và phương tiện truyền thông xã hội

Các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web không phải do chúng tôi điều hành mà bởi các bên thứ ba. Nếu bạn truy cập một trong những trang web được liên kết này, bạn nên đọc chính sách bảo mật, điều khoản và điều kiện của trang web cũng như các chính sách khác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách và thông lệ của các bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các tổ chức đó đều được xử lý theo chính sách bảo mật, điều khoản và điều kiện cũng như các chính sách khác của họ.
Chúng tôi cũng có thể có các nhà cung cấp ứng dụng, công cụ, tiện ích và trình cắm khác (“Trình cắm”) trên các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chẳng hạn như nút “Thích” của Facebook, cũng có thể sử dụng các phương pháp tự động để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng các Tính năng, đặc điểm. Các tổ chức này có thể sử dụng thông tin của bạn theo chính sách bảo mật của riêng họ. Vui lòng tham khảo phụ lục theo quốc gia cụ thể để biết thêm thông tin về các lựa chọn của bạn liên quan đến các trình duyệt của các mạng xã hội như vậy.

8. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp thích hợp được thiết kế để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Các biện pháp kỹ thuật, tổ chức và vật lý của chúng tôi được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi sự mất mát, truy cập, tiết lộ, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy do ngẫu nhiên, bất hợp pháp hoặc trái phép. Trong khi chúng tôi nỗ lực bảo vệ hệ thống thông tin của quý khách hàng, không có trang web, ứng dụng di động, hệ thống máy tính hoặc việc truyền tải thông tin qua internet hoặc bất kỳ mạng công cộng nào khác có thể được đảm bảo là an toàn 100%.

9. Lưu giữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này và tuân thủ các chính sách của chúng tôi về việc lưu giữ hồ sơ (trừ khi luật pháp cần một khoảng thời gian dài hơn). Chính sách hồ sơ của chúng tôi phản ánh luật hiện hành. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi, cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm khách hàng tổng thể của bạn cũng như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: Nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại thông tin của bạn để tuân thủ thuế hiện hành/luật doanh thu), giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi và như được mô tả khác trong tuyên bố này.

10. Truyền dữ liệu quốc tế

Công ty Vina Chuối hướng tới hoạt động kinh doanh toàn cầu và trang bị các quy trình hoạt động, cơ cấu quản lý và hệ thống kỹ thuật xuyên biên giới. Do đó, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn trong nước và quốc tế trong nội bộ của công ty và chuyển thông tin đó đến các quốc gia trên thế giới nơi các nhà cung cấp hoặc thành viên của Công ty The Can Organization được thành lập. Mọi hoạt động chuyển dữ liệu quốc tế sẽ tuân theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này và tuân theo luật hiện hành.
Nếu chúng tôi được thành lập ở Thụy Sĩ hoặc ở Liên minh Châu Âu / EEA hoặc tuân theo GDPR hoặc các luật tương tự, chúng tôi chỉ chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia được các luật đó coi là cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp hoặc nơi chúng tôi đã thiết lập hoặc xác nhận rằng tất cả người nhận dữ liệu sẽ cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp, đặc biệt bằng cách tham gia vào các thỏa thuận chuyển dữ liệu thích hợp dựa trên các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (ví dụ: Quyết định thực hiện của Ủy ban (EU) 2021/914) và các biện pháp phù hợp khác, có thể truy cập từ chúng tôi theo yêu cầu.

11. Thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư của Chúng tôi

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ ngày được ghi ở đầu tuyên bố. Chúng tôi có thể thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này theo thời gian. Nếu có, chúng tôi sẽ đăng phiên bản sửa đổi tại đây và thay đổi “ngày cập nhật lần cuối” (ngày áp dụng từ đó) ở đầu tuyên bố/hoặc liên hệ trực tiếp với bạn thông qua thông tin của bạn mà chúng tôi có được và cho là phù hợp để làm như vậy theo luật hiện hành. Bạn nên thường xuyên kiểm tra ở đây để biết phiên bản cập nhật nhất của báo cáo.

12. Thông báo về quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân thông qua các dịch vụ trực tuyến của trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi có thể cung cấp một số tính năng nhất định trên các dịch vụ trực tuyến của mình, chẳng hạn như trò chơi, hoạt động tô màu và sách kỹ thuật số mà trẻ em có thể sử dụng mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong tương lai, nếu chúng tôi quyết định thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi thông qua các dịch vụ trực tuyến của mình, chúng tôi sẽ làm như vậy tuân theo luật hiện hành, bao gồm mọi thông báo và nhận được bất kỳ sự đồng ý nào từ cha mẹ hoặc người giám hộ mà pháp luật yêu cầu. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của các dịch vụ trực tuyến dưới 18 tuổi và chúng tôi có kiến thức thực tế về tuổi của bạn, thì theo luật của Việt nam, bạn có thể yêu cầu và xóa nội dung hoặc thông tin nhất định mà bạn đã đăng trên các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Để thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email bên dưới. Xin lưu ý rằng việc xóa không đảm bảo xóa hoàn toàn hoặc toàn diện nội dung. Ví dụ: việc xóa có thể không thực hiện được hoặc không được phép nếu một quy định khác của pháp luật yêu cầu nội dung phải được duy trì, nếu nội dung đã được đăng hoặc đăng lại bởi người khác hoặc nếu chúng tôi trả tiền bồi thường cho bạn để đổi lấy việc đăng đó.
Kính đề nghị các bậc phụ huynh thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động trực tuyến của con em mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các quy định về quyền riêng tư của trẻ em, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 01 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Tp- HCM, Việt Nam.

13. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Phù hợp với Tiêu chuẩn ứng xử kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức khi nói đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu và chúng tôi hoan nghênh bất kỳ phản hồi hoặc câu hỏi nào mà bạn có liên quan đến việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Chi tiết liên hệ của chúng tôi và của Văn phòng bảo vệ dữ liệu địa phương của chúng tôi cũng như chi tiết liên hệ của nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, nếu được chỉ định, có thể được tìm thấy trong phụ lục cụ thể theo quốc gia.
Để thực hiện các quyền của bạn theo GDPR, vui lòng truy cập Trung tâm Quyền GDPR.
Có thể liên hệ với Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Toàn cầu của Vina Chuối tại Số 01 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, TPHCM, Việt Nam.
Tel: 19000016 hoặc gửi e-mail tới: contact.privacy@vinachuoi.com