VỀ CHÚNG TÔI

– ABOUT US –

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một người đàn ông

Trở lại tháng 9/2013 một người đàn ông tên là The Can từ Hà nội Quê vào Sài Gòn khởi nghiệp với bao khó khăn, từ đó đã viết nên câu chuyện hình thành của Vinachuoi. Từ khởi đầu với một xe chuối chiên nhỏ ẩn sâu trong hẻm nhỏ Bùi Viện cho tới nay Vinachuoi bắt đầu tiến xa hơn.

Lịch sử hình thành

Từ khi bắt đầu tới hôm nay .

Xem thêm

Đội ngũ

Chúng tôi sẽ không ở đây tới hôm nay nếu không có những cộng sự đồng hành.

Xem thêm

Giá trị hoạt động

Xem các bước chúng tôi thực hiện để trở thành công ty được yêu mến.

Xem thêm

Mặt bằng

Hợp tác và thuê mặt bằng.

Xem thêm

Đối tác

Đồng hành phát triển.

Xem thêm