ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ! KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

– DIVERSITY INDUSTRY! COMMUNITY CONNECTION –

Vinachuoi dù chưa tạo được nhiều tác động lớn về kinh tế tới cộng đồng cũng như trong lĩnh vực hoạt động. Nhưng với niềm tin của chúng tôi mong muốn tạo nên nhiều giá trị hơn tới cộng đồng thông qua việc liên kết và hợp tác với cá nhân, tổ chức có đề án kinh tế táo bạo trong lĩnh vực ẩm thực mà chúng tôi có kinh nghiệm.

  • Bằng việc phát triển về chiều sâu với thế mạnh của chúng tôi. Vinachuoi cam kết đảm bảo cùng với đối tác mang tới sản phẩm dẫn đầu trong lĩnh vực chúng tôi hoạt động.

Lợi ích và đặc quyền

  • Trở thành một thành viên tích cực trong các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của The Can Organization. Kể từ ngày được thành lập The Can Organization cùng đối tác nhượng quyền, nhân viên của chúng tôi tiếp tục tìm cách tạo ra những tác động có ý nghĩa ngày một lớn hơn, đa dạng hơn nơi chúng tôi sống và làm việc.
  • Trải qua thời gian đồng hành cùng chúng tôi gồm có đối tác dưới đây.
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm

Công việc tại Vinachuoi có thể không phù hợp với tất cả các bạn!

Hãy lắng nghe Khương Duy từ một bạn trẻ đã trải qua làm việc nhiều nơi, có tham vọng lớn hơn mỗi ngày.

Xem thêm

Nghề nghiệp

Vinachuoi mong muốn thúc đẩy bạn mọi nơi trên hành trình giáo dục của bạn.

Xem thêm