TRIẾT LÝ KINH DOANH

– BUSINESS PHILOSOPHY –

Mỗi cá nhân có một quan điểm sống, mỗi doanh nghiệp có một triết lý kinh doanh.
Để tồn tại và phát triển Vinachuoi chúng tôi lựa chọn triết lý kinh doanh của riêng mình.

 

Triết lý kinh doanh

Giá trị tinh thần khởi nghiệp của Vinachuoi.

Con người

  • Con người là nền tảng cốt lõi để tạo nên mọi điều vĩ đại. Chúng tôi nỗ lực từng ngày cho sự phát triển của từng cá nhân, giúp mỗi cá nhân phát huy hết khả năng, tiềm năng để đạt được những mục tiêu mong muốn của bản thân.

Chất lượng

  • Mỗi sản phẩm được tạo nên đều xuất phát từ lòng say mê, nhiệt huyết và cống hiến tới chất lượng hoàn hảo nhất cho từng sản phẩm mà chúng tôi tạo nên.

Sáng tạo

  • Chúng tôi hiểu rằng chỉ dừng lại ở niềm say mê là chưa đủ để tạo nên điều khác biệt, mà cần vượt lên sự đam mê trong công việc mới có thể sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo đầy cảm xúc.

Chính trực

  • Sự liêm khiết, chính trực, thực tế là nền tảng tạo nên đạo đức kinh doanh cho mọi hoạt động tại Vinachuoi. Chúng tôi luôn hướng tới sự công bằng, minh bạch, và tôn trọng từng cá nhân.

Đạo đức

  • Không chỉ là doanh nghiệp kinh doanh chỉ biết tạo nên lợi nhuận, Vinachuoi cùng các nhân viên cam kết trở thành những công dân có trách nhiệm với xã hội, môi trường, tuân thủ pháp luật tại cộng đồng chúng tôi kinh doanh và sinh sống.

Triết lý hành động

Cam kết thực hiện gắn bó sẻ chia.

Xem thêm

Triết lý thực phẩm

Sử dụng thực phẩm giầu dinh dưỡng, tươi ngon có nguồn gốc.

Xem thêm

Tầm nhìn sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi.

Xem thêm