[:vi]

MÔ HÌNH KIOSK VINACHUỐI

– VINACHUOI’S KIOSK –

Tìm hiểu điều kiện gì để sở hữu/vận hành kinh doanh Kiosk.

Sở hữu vận hành Kiosk

 • Có được mặt bằng đẹp và thuận lợi.
 • Tham quan, tìm hiểu mô hình kinh doanh trực tiếp tại các cửa hàng Vinachuoi để có góc nhìn trung thực về sản phẩm và hoạt động của công ty.

Chi phí ban đầu

 • Để sở hữu một Kiosk mới, đi kèm với phí nhượng quyền của Vinachuoi. Franchise phải trả một khoản phí 50.000.000 VND ban đầu được trả cho VNC.

Chi phí trang thiết bị trước khi vận hành

 • Thông thường các chi phí này dao động từ 70 – 100 triệu vnđ tuỳ thuộc vào quy mô, diện tích của Kiosk, chi phí trước khi mở bán gồm hàng tồn kho, thiết bị nhà bếp, bảng hiệu, hộp đèn sẽ ảnh hưởng tới chi phí ban đầu, những chi phí này sẽ được trả cho nhà cung cấp.
 • Chủ sở hữu của cửa hàng phải thanh toán số tiền trên theo lộ trình trong hợp đồng.
 • Hiện tại ở Việt nam các tổ chức tín dụng chưa cung cấp tài trợ vốn cho vay để mua nhượng quyền, Vina chuối đang cố gắng liên hệ để liên kết với các tổ chức tín dụng để đồng hành cùng chủ sở hữu.

Thời hạn nhượng quyền

 • Thời hạn nhượng quyền là 10 năm cho một địa điểm kinh doanh Kiosk.

Phí nhượng quyền liên tục

 • Phí sử dụng thương hiệu (ROYALTY): phí hàng tháng dựa trên hiệu suất bán hàng của nhà hàng (phí dịch vụ là 2.0% doanh thu hàng tháng).
 • Phí quảng bá tiếp thị: Phí hàng tháng dựa trên hiệu suất bán hàng của cửa hàng (phí quảng bá tiếp thị 3.0% (giảm 1.0%) trên tổng doanh thu hàng tháng.

Mua nhượng quyền

Bước đầu tiên để sở hữu và điều hành Kiosk cùng Vinachuoi.

Đăng kí

Xe lưu động

Tìm hiểu để trở thành chủ sở hữu/ điều hành mô hình xe lưu động.

Xem thêm

Hỏi đáp nhượng quyền

Chúng tôi rất vui lòng được trả lời bất cứ câu hỏi nào của bạn về nhượng quyền của Vinachuoi.

Xem thêm

Đăng ký email

Để nhận tin mới, khuyến mãi, quà tặng,hội viên.

Xem thêm
[:en]

MÔ HÌNH KIOSK VINACHUỐI

– VINACHUOI’S KIOSK –

Tìm hiểu điều kiện gì để sở hữu/vận hành kinh doanh Kiosk.

Sở hữu vận hành Kiosk

 • Có được mặt bằng đẹp và thuận lợi.
 • Tham quan, tìm hiểu mô hình kinh doanh trực tiếp tại các cửa hàng Vinachuoi để có góc nhìn trung thực về sản phẩm và hoạt động của công ty.

Chi phí ban đầu

 • Để sở hữu một Kiosk mới, đi kèm với phí nhượng quyền của Vina Chuối. Franchise phải trả một khoản phí 50.000.000 VND ban đầu được trả cho Vina Chuối.

Chi phí trang thiết bị trước khi vận hành

 • Thông thường các chi phí này dao động từ 70 – 100 triệu vnđ tuỳ thuộc vào quy mô, diện tích của Kiosk, chi phí trước khi mở bán gồm hàng tồn kho, thiết bị nhà bếp, bảng hiệu, hộp đèn sẽ ảnh hưởng tới chi phí ban đầu, những chi phí này sẽ được trả cho nhà cung cấp.
 • Chủ sở hữu của cửa hàng phải thanh toán số tiền trên theo lộ trình trong hợp đồng.
 • Hiện tại ở Việt nam các tổ chức tín dụng chưa cung cấp tài trợ vốn cho vay để mua nhượng quyền, Vina chuối đang cố gắng liên hệ để liên kết với các tổ chức tín dụng để đồng hành cùng chủ sở hữu.

Thời hạn nhượng quyền

 • Thời hạn nhượng quyền là 10 năm cho một địa điểm kinh doanh Kiosk.

Phí nhượng quyền liên tục

 • Phí sử dụng thương hiệu (ROYALTY): phí hàng tháng dựa trên hiệu suất bán hàng của nhà hàng (hiện tại phí dịch vụ là 2.0% doanh thu hàng tháng).
 • Phí quảng bá tiếp thị: Phí hàng tháng dựa trên hiệu suất bán hàng của cửa hàng (hiện tại phí quảng bá tiếp thị 3.0% (giảm 1.0%) trên tổng doanh thu hàng tháng.

Mua nhượng quyền

Bước đầu tiên để sở hữu và điều hành thành công với Vinachuoi.

Đăng kí

Xe lưu động

Tìm hiểu để trở thành chủ sở hữu/ điều hành mô hình xe lưu động.

Xem thêm

Hỏi đáp nhượng quyền

Chúng tôi rất vui lòng được trả lời bất cứ câu hỏi nào của bạn về nhượng quyền của Vinachuoi.

Xem thêm

Đăng ký email

Để nhận tin mới, khuyến mãi, quà tặng,hội viên.

Xem thêm
[:]